top of page

Sala WHITE-BLACK

Sala 30m2

  • 1 godz
  • Od 45 złotych polskich
  • Niepodległości

Opis usługi

Sala dostępna na trening indywidualny, spotkania treningowe do użytku własnego. Poniższy cennik dotyczy wynajmu do treningu własnego. Wynajmy komercyjne rozliczane są indywidualnie. Aby otrzymać ofertę napisz na management@funky-flava.com W przypadku wynajmu komercyjnego prosimy o kontakt na info@funky-flava.com Regulamin wynajmu 1. Podczas korzystania z sali obowiązuje obuwie zmienne, sportowe. 2. Każda osoba wynajmująca salę jest zobowiązana szanować mienie Funky Flava. W przypadku zniszczenia mienia osoba wynajmująca zobowiązana jest do pokrycia opłat związanych z naprawą lub odkupienia sprzętu. 3. Z sali nie mogą korzystać osoby pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu. 4. W trakcie wynajmu sali, na terenie Studio zabrania się: palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wnoszenia i zażywania narkotyków. 5. Funky Flava zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz treści zamieszczonych na stronie www.funky-flava.com oraz www.fb.com/FunkyFlava Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać restrykcji panujących w Studio zgodnie z zaleceniami GIS. 6. Osoby, które nie stosują się do założeń regulaminu muszą się liczyć z możliwością odmówienia wynajmu sali lub przerwania go w trakcie trwania rezerwacji. 7. Osoba wynajmująca zobowiązuje się przekazać salę oraz sprzęt w stanie w jakim ją otrzymała. 8. Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 24h przed planowanym terminem. W przypadku anulowania mniej niż 24h przed terminem, koszty wynajmu nie będą zwracane. 9. W przypadku korzystania z sali niezgodnie z przeznaczeniem, bez wcześniejszego ustalenia tego faktu z osobą decyzyjną w Funky Flava Właściciel ma prawo do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.


Zasady rezygnacji

Aby anulować lub zmienić termin skontaktuj się z nami minimum 24 godziny przed planowaną wizytą. You can cancel your reservation 24h prior the meeting.


Dane kontaktowe

  • Funky Flava Dance Studio, Niepodległości, Leszno, Polska

    info@funky-flava.pl


bottom of page